Cilj revidirane smjernice je jačanje globalnog pristupa razvoju novih antibakterijskih lijekova

EMA je objavila reviziju svojih smjernica o procjeni lijekova za ljudsko zdravlje za liječenje bakterijskih infekcija za šestomjesečno javno savjetovanje.

EMA ima važnu ulogu u borbi protiv antimikrobne rezistencije tako što podupire razvoj novih lijekova i pristupa liječenju, posebno za pacijente s infekcijama uzrokovanim bakterijama rezistentnim na više lijekova i ograničenim terapijskim mogućnostima.

Antimikrobna rezistencija globalni je javni zdravstveni problem. Regulatori u Europskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu tijekom proteklih nekoliko godina intenzivno su raspravljali kako bi istražili i složili se kako što je moguće više uskladiti svoje zahtjeve za podacima kako bi razvojni inženjeri medicine mogli osmisliti klinička ispitivanja koja zadovoljavaju potrebe višestrukih podataka regulatorne agencije. Revidirane smjernice odražavaju ishod tih rasprava …

Novosti i Blog