Odbor za lijekove za humanu uporabu Europske komisije (EMA) zaključio je da lijekovi omega-3 masnih kiselina nisu učinkoviti za sekundarnu prevenciju nakon infarkta miokarda (MI).

Odbor za lijekove za humanu uporabu Europske komisije (EMA) zaključio je da lijekovi omega-3 masnih kiselina nisu učinkoviti za sekundarnu prevenciju nakon infarkta miokarda (MI).

Lijekovi omega-3 masnih kiselina u dozi od 1 g dnevno odobreni su u nekoliko zemalja Europske unije od 2000. godine za prevenciju srčanih bolesti ili moždanog udara nakon infarkta miokarda i za snižavanje visokih triglicerida.

Kada su bili odobreni, dostupni podaci pokazali su «neke prednosti u smanjenju ozbiljnih problema sa srcem i krvnim žilama, iako su se pogodnosti smatrale skromnim», navodi EMA u priopćenju. «Daljnji podaci koji su od tada postali dostupni nisu potvrdili korisne učinke ovih lijekova za ovu uporabu. »

Zaključak CHMP-a, objavljen na sastanku u prosincu, znači da ti lijekovi više neće biti odobreni za takvu uporabu.

Njihov pregled uključio je rezultate otvorene studije GISSI Prevenzione iz 1999., koja je podržala inicijalno odobrenje tih proizvoda, kao i retrospektivne kohortne studije, novije randomizirane kontrolirane studije i rezultate meta-analiza…

Novosti i Blog