• Informiranje klijenta o važećim zakonima i propisima za stavljanje na tržište
  • Komunikacija s nadležnim zdravstvenim institucijama
  • Priprema deklaracije u skladu s zakonima i propisima
  • Prijava u monitoring dodataka prehrani putem javnog portala središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (SISSI)
  • Prijava u monitoring hrane za posebne medicinske potrebe
  • Priprema dokumentacije za postupak ishođenja rješenja
  • Priprema i provjera materijala za pakiranje (mock-up/artwork)