• Obveščanje stranke o veljavnih zakonih in predpisih za dajanje na trg
  • Komunikacija s pristojnimi zdravstvenimi ustanovami
  • Priprava deklaracij v skladu z zakoni in predpisi
  • Prijava prehranskih dopolnil v spremljanje prek javnega portala osrednjega informacijskega sistema sanitarne inšpekcije (SISSI)
  • Prijava živil za posebne zdravstvene namene v spremljanje (monitoring)
  • Priprava dokumentacije za postopek pridobivanja odločb
  • Priprava in preverjanje embalažnega materiala (osnutek ovojnine/grafično oblikovanje