• Priprava Standardnih operativnih postopkov za promet z zdravili ali medicinskimi pripomočki na debelo (GMP, GDP)
  • Pomoč pri pripravah na inšpekcijski pregled