• Storitev odgovorne lokalne osebe za vigilanco medicinskih pripomočkov
  • Zbiranje, ocenjevanje, razumevanje in odzivanje na nove ugotovitve o tveganjih, ki izhajajo iz uporabe ali aplikacije medicinskih pripomočkov, predvsem neželenih dogodkov, interakcij z drugimi snovmi ali pripomočki, kontraindikacij, ponarejanja, zmanjšanega delovanja, napak in tehničnih nepravilnosti
    Storitev odgovorne lokalne osebe za kozmetovigilanco
  • Spremljanje, nadzor, shranjevanje in ocena vseh neželenih učinkov, ki bi jih bilo mogoče povezati z uporabo kozmetičnega izdelka
  • Prijava resnih neželenih učinkov (SUE) pristojnim organom