• Strokovno svetovanje v zvezi z zahtevami farmakovigilančnega sistema
  • Storitev odgovorne lokalne osebe za farmakovigilanco za Hrvaško
  • Vzpostavitev farmakovigilančnega sistema za promet z zdravili na debelo in druga podjetja
  • Priprava in vzdrževanje Standardnih operativnih postopkov za promet z zdravili na debelo
  • Priprava ali pregled farmakovigilančnih pogodb
  • Izobraževanje osebja družb na področju farmakovigilance
  • Neposreden stik z regulativnimi organi za farmakovigilančni nadzor
  • Priprava, odobritev in distribucija izobraževalnih gradiv za zdravstvene delavce
  • Priprava dopisov zdravstvenim delavcem (varnostna komunikacija – DHPC)