• Svetovanje stranke v zvezi s postopki za dajanje zdravila na osnovni in dopolnilni seznam zdravil Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (HZZO)
  • Priprava dokumentacije za dajanje zdravila na osnovni in dopolnilni seznam HZZO-ja
  • Izdelava študije učinkov na proračun za potrebe dajanja zdravila na seznam HZZO-ja
  • Priprava letnega izračuna cen zdravil, uvrščenih na osnovni in dopolnilni seznam zdravil HZZO-ja
  • Priprava dokumentacije za uvrstitev ortopedskih in drugih pripomočkov na seznam HZZO-ja