• Informiranje klijenta o važećim zakonima i propisima
  • Komunikacija s nadležnim institucijama
  • Organiziranje izrade sigurnosno-tehničkog lista (STL)
  • Priprema deklaracije u skladu s zakonima i propisima
  • Priprema dokumentacije i upis u registar biocidnih pripravaka (SISSI)
  • Priprema i provjera materijala za pakiranje (mock-up/artwork)