• Obveščanje stranke o veljavnih zakonih in predpisih
  • Komunikacija s pristojnimi ustanovami
  • Organizacija priprave varnostnega lista
  • Priprava deklaracij v skladu z zakoni in predpisi
  • Priprava dokumentacije in vpis v register biocidnih pripravkov (SISSI)
  • Priprava in preverjanje embalažnega materiala (osnutek ovojnine/grafično oblikovanje)