• Dokumentacija o zdravilu
  • Izobraževalna gradiva in priročniki
  • Trženjska gradiva (brošure, letaki, tiskovine, bilteni)
  • Pogodbe in licence
  • Povzetki glavnih značilnosti zdravila (SPC) in navodila za uporabo (PIL)
  • Priročniki za zdravstvene delavce in bolnike
  • Protokoli, smernice in navodila za delo
  • Poročila (ICSR, PSUR, DSUR, PBER, PADER)
  • Regulativna dokumentacija
  • Razpisna dokumentacija