• Obveščanje stranke o veljavnih zakonih in predpisih
  • Priprava dokumentacije za vnos medicinskega pripomočka v register medicinskih pripomočkov
  • Priprava dokumentacije za vložitev obvestila o dajanju medicinskega pripomočka na trg Republike Hrvaške
  • Priprava in preverjanje embalažnega materiala (osnutek ovojnine/grafično oblikovanje)