• Svetovanje stranke v zvezi z regulativnimi strategijami v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi
  • Priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
  • Komunikacija z regulativnimi organi
  • Priprava in preverjanje materialov za pakiranje zdravila (osnutek ovojnine/grafično oblikovanje)