• Obveščanje stranke o veljavnih zakonih in predpisih
  • Komunikacija s pristojnimi ustanovami
  • Priprava deklaracij v skladu z zakoni in predpisi
  • Posredovanje med stranko in akreditiranim laboratorijem za kozmetične izdelke
  • Obveščanje prek portala CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
  • Priprava in preverjanje embalažnega materiala (osnutek ovojnine/grafično oblikovanje)