• Usluga lokalne odgovorne osobe za vigilanciju medicinskih proizvoda
  • Prikupljanje, procjena, razumijevanje i reagiranje na nova saznanja o rizicima koji proizlaze iz uporabe ili primjene medicinskih proizvoda, posebno štetnih događaja, interakcija s drugim tvarima ili proizvodima, kontraindikacijama, krivotvorenjem, smanjenim djelovanjem, kvarovima i tehničkim neispravnostima
  • Usluga lokalne odgovorne osobe za kozmetovigilanciju
  • Praćenje, nadzor, pohrana i ocjena svih nuspojava koje bi se mogle povezati s uporabom kozmetičkog proizvoda
  • Prijava ozbiljnih nuspojava (SUE) nadležnim tijelima