• Stručni savjeti o zahtjevima farmakovigilancijskog sustava
  • Usluga lokalne odgovorne osobe za farmakovigilanciju za Hrvatsku
  • Uspostavljanje farmakovigilancijskog sustava za veleprodaje i ostale tvrtke
  • Priprema i održavanje Standardnih operativnih postupka namijenjenih veleprodaji lijekova
  • Priprema ili pregleda farmakovigilancijskih ugovora
  • Edukacija osoblja tvrtki iz područja farmakovigilancije
  • Neposredni kontakt s regulatornim tijelima za farmakovigilancijski nadzor
  • Priprema, odobravanje i distribucija edukacijskih materijala za zdravstvene djelatnike
  • Priprema pisama zdravstvenim radnicima (sigurnosna komunikacija – DHPC)