• Savjetovanje klijenta o postupcima za stavljanje lijeka na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)
  • Priprema dokumentacije za stavljanje lijeka na osnovnu i dopunsku listu HZZO-a
  • Izrada studije utjecaja na proračun za potrebe stavljanja lijeka na listu HZZ-a
  • Priprema godišnjeg izračuna cijena lijekova stavljenih na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a
  • Priprema dokumentacije za uvrštavanje ortopedskih i drugih pomagala na popis HZZO-a